Monday, January 19, 2015

კონფერენცია “მწვანე ლაბორატორია: კულტურა და გარემო”/ Conference “Green Laboratory: Culture and Environment”


22 .01.2015
10:00
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, ფურცელაძის ქ. #1
Georgian National Museum, Auditorium, 1 Purtseladze street

“გეოეარი” და “კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორია” საქართველოს ეროვნულ მუზეუმთან თანამშრომლობით გიწვევთ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც ტარდება პროექტის “აღმოაჩინე ელიავა” ფარგლებში. კონფერენცია მიეძღვნება გარემოზე ნეგატიური ზეგავლენის შემცირების კრეატიულ და ალტერნატიულ მიდგომებს, ნარჩენებისა და გამოყენებადი ენერგიების სწორ მენეჯმენტს, ენერგოეფექტურობას. შეხვედრაზე განხილული იქნება სახელოვნებო რეზიდენციების, ნარჩენებისგან მეორადი ხელოვნების ნიმუშების შექმნის, კულტურის ინსტიტუციებში ენერგოდანაკარგების შემცირების, “მწვანე არქიტექტურის” თანამედროვე ტენდენციების საკითხები.


შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ და პრეზენტაციებს გააკეთებენ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები: ხელოვანები, არქიტექტორები, ბიზნესმენები და სხვ. მათ შორის ბრიტანული ორგანიზაციის Julie’s Bicycle წარმომადგენელი ლიუკ რამსი(www.juliesbicycle.com), რომელიც უკვე მრავალი წელია მუშაობს კულტურის ორგანიზაციებისა და ინდივიდუალური მომხმარებლების მიერ გარემოზე ნეგატიური გავლენის შემცირებისა და კრეატიული პროექტების განხორციელების საკითხებზე. ორგანიზაციას  აქვს ექსპერტული ცოდნა როგორც ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიების, ისე ნარჩენების მეორადი გამოყენებისა და ცალკეული ორგანიზაციების მიერ გარემოზე ზეგავლენის კალკულაციის სფეროში. კონფერენციაზე თავის პროექტებს ასევე წარადგენს იტალიური სახელოვნებო რეზიდენციის Pollinaria-ს წარმომადგენელი დანიელა დ’არიელი (www.pollinaria.org/en/Arte/fritz-haeg.aspx, ინიციატივა Tree House).


დასაწყისი: 10:00
მისალმება (10.00 – 10.30)
- სოფიო ლაპიაშვილი, პროექტის კოორდინატორი, GeoAIR (საქართველო)
- მიხეილ წერეთელი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დირექტორის მოადგილე
- ლიუკ რამსი, ეკოლოგიური მდგრადობის მენეჯერი, Julie’s Bicycle (დიდი ბრიტანეთი)

სესია #1 (10.30 - 12.00)
- მამუკა ჯაფარიძე, დამფუძნებელი, cloud library (საქართველო)
- ყარამან ქუთათელაძე, რეზიდენციის ხელმძღვანელი, გარიყულას არტ რეზიდენცია (საქართველო)
- დანიელა დ’არიელი, წარმოების ასისტენტი, სახელოვნებო რეზიდენცია და ფერმა Pollinaria (იტალია)

 12.00 – 12.15 შესვენება

 სესია #2 (12.15 – 13.45)
- ლიუკ რამსი, ეკოლოგიური მდგრადობის მენეჯერი, Julie’s Bicycle (დიდი ბრიტანეთი)
- ია კუპატაძე, არქიტექტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)
- გიორგი ზურაშვილი, ადგილობრივი გუნდის ხელმძღვანელი, ენერგოკრედიტი, (საქართველო)

13.45 – 14.30 სადილი

 სესია #3 (14.30 – 16.00)
- მეთიუ ვრიიმანი, დამფუძნებელი/ხელოვანი, Kultivator (შვედეთი) (online პრეზენტაცია)
- ნინო სულხანიშვილი, დირექტორი, Ecovision (საქართველო)
- კახა ქარჩხაძე, განახლებადი ენერგიების წამყვანი მკვლევარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)

 16.00 – 16.30 შეჯამება

კონფერენცია “მწვანე ლაბორატორია: კულტურა და გარემო” წარმოადგენს ევროკომისიის კულტურის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული ინიციატივის Green Art Lab Alliance (GALA) ნაწილს, რომლის კოორდინატორია ჰოლანდიური ორგანიზაცია Trans Artists.

მოხარულები ვიქნებით, გიხილოთ ჩვენს ღონისძიებაზე.

 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Conference “Green Laboratory: Culture and Environment” 

“GeoAIR” and “Culture and Management Lab” in cooperation with the Georgian National Museum would like to invite you to the international conference which is organized in the frames of the project “Discover Eliava”. The conference will take place on January 22, 2015 in Auditorium of the Georgian National Museum (1 Purtseladze street) and be dedicated to creative and alternative approaches towards reduction of negative impact on environment, effective management of waste and reusable energies, energy efficiency. During the meeting attendees and guest speakers will discuss the issues of artistic residencies, production of art works from the second hand materials, reusable energies, reduction of the use of recourses in cultural institutions, newest trends of the “green architecture”.

Conference will bring together the representatives of different fields: artists, architects, businessmen and the others. Among them the representative of the British organization Julie’s Bicycle Luke Ramsay (www.juliesbicycle.com). Organization has a long term experience in consulting of cultural institutions and individuals on reduction of negative impact on environment and carrying out of creative projects. It has an expertise in the realm of energy efficiency and renewable energies as well as use of the waste materials and calculation of impact on environment. During the conference guest speaker from the artistic residency Pollinaria Daniela d’Arielli (Italy) will present the initiative Tree House  (www.pollinaria.org/en/Arte/fritz-haeg.aspx).


Start: 10am
Welcoming remarks (10.00 – 10.30)
- Sophia Lapiashvili, Project Coordinator, GeoAIR (Georgia)
- Mikheil Tsereteli, Deputy Director of the Georgian National Museum
- Luke Ramsay, Environmental Sustainability Manager, Julie’s Bicycle (Great Britain)

 Session #1 (10.30 – 12.00)
- Mamuka Japaridze, Founder, cloud library (Georgia)
- Karaman Kutateladze, Head of the Residency, Garikula Art Residency (Georgia)
- Daniela d’Arielli, Production Assistant, Artistic Residency and Farm “Pollinaria” (Italy)

 12.00 – 12.15 Coffee break

 Session #2 (12.15 – 13.45)
- Luke Ramsay, Environmental Sustainability Manager, Julie’s Bicycle (Great Britain)
- Ia Kupatadze, Architect, Ilia State University (Georgia)
- Giorgi Zurashvili, Local team Leader, Energocredit (Georgia)

 13.45 – 14.30 Lunch

 Session #3 (14.30 – 16.00)
- Mathieu Vrijman, Founder/Artist, Kultivator (Sweden) (online presentation)
- Nino Sulkhanishvili, Director, Ecovision (Georgia)
- Kakha Karchkhadze, Senior Researcher of Reusable Energies, Ilia State University (Georgia)

 16.00 – 16.30 Wrap upThe conference “Green Laboratory” Culture and Environment” is part of the initiative Green Art Lab Alliance (GALA), which is curated by the Dutch organization Trans Artists. It takes place in the frames of the cultural program of the European Union.

We will be happy to welcome you at the conference.


Wednesday, November 26, 2014

თბილისის დაკარგული გმირები. საბჭოთა პერიოდის მოზაიკები / Lost Heroes of Tbilisi. Soviet Period Mosaics
გამოფენა და პუბლიკაციის პრეზენტაცია: 
თბილისის დაკარგული გმირები. საბჭოთა პერიოდის მოზაიკები 
Exhibition and the publication launch: 
Lost Heroes of Tbilisi. Soviet Period Mosaics
29.11.2014  18:00


საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების კულტურის ცენტრი.

ვაჟა-ფშაველას გამზ. #43 (შესასვლალი რუსთავი 2 შენობის მხრიდან)
II სართ. ე.წ. წერეთლის დარბაზი 

მხოლოდ ერთი დღით, საქართველოს პროფ(ესიული) კავშირების გაერთიანების კულტურის ცენტრში ნაჩვენები იქნება სხვადასხვა სახის სამუშაო მასალა ავტორების პირადი არქივებიდან, დოკუმენტები თუ ესკიზები, ჩანახატები, კატალოგები და ფოტო მასალა.

გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება მასალა დემურ ბაშალეიშვილის, რადიშ თორდიას, იდენ ტაბიძის, საურმაგ ღამბაშიძის, გიორგი ჩახავას, კუკური წერეთლის პირადი არქივებიდან და ასევე, გეოეარის, ზურა დუმბაძის, ნიკა კაპანაძის, ალექსი კედელაშივილის და ნინო სირაძის ფოტო მასალა.

ასევე, გაიმართება პუბლიკაციის პრეზენტაცია, სადაც შესულია თბილისის სხვადასხვა „საჯარო” სივრცეში განლაგებული მონუმენტურ-დეკორატიული მოზაიკის კვლევა და დოკუმენტაციის ძირითადი ნაწილი.

ჩვენი ინტერესი მონუმენტურ-დეკორატიული მოზაიკისადმი განაპირობებულია ბოლო 20 წლის განმავლობაში საჯარო სივრცეში მიმდინარე ინტენსიური ცვლილებებით. ურბანული გარემოს უსისტემო ტრანსფორმაციამ, არაპროფესიონალების მიერ წარმოებულმა ჩარევებმა ქალაქის სახის ჩამოყალიბებაში, ფასადურმა „შელამაზებებმა,” შედეგად მოიტანა საჯარო სივრცეში არსებული საბჭოთა პერიოდის მოზაიკების განადგურება.
სწორედ ეს გახდა მიზეზი ამ ობიექტების დოკუმენტაცია/აღრიცხვისა და ელექტრონული რუკის შექმნისა, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ: Soviet Period Mosaics in Tbilisi.///////////////////////////////////////////////////////////


The Trade Union Palace of Culture of Georgia 
(Entrance from the side of Rustavi 2 Building)
Vaja-Pshavela ave. #43. II fl. so called "Tsereteli Hall"

Just for one day, at the Trade Union Palace of Culture of Georgia, different working material will be shown, including private archives of authors, documents, sketches, catalogues and photos.

The exhibition will include private archive material from Demur Bashaleishvili, Giorgi Chakhava, Saurmag Ghambashidze, Iden Tabidze, Radish Tordia, Kukuri Tsereteli, and photo material by GeoAIR, Zura Dumbadze, Nika Kapanadze, Alexi Kedelashvili and Nino Siradze.

On the same day we will be launching the publication, which includes research findings and photo documentation of monumental-decorative mosaics from various ‘public’ spaces of Tbilisi.

The intensive changes within public space, that have been taking place during the past 20 years, gave rise to our interest in the monumental-decorative mosaics. Unsystematic transformation of our urban environment, amateur interventions in forming the image of the city and façade ‘beautifications’ have led to the destruction of mosaics in the public spaces of Tbilisi.
It became the reason for documenting them, creating database and the online map, which can be found on the Soviet Period Mosaics in Tbilisi."თბილისის დაკარგული გმირები. საბჭოთა პერიოდის მოზაიკებ" ხორცილდება პროექტ სივრცეების (SPACES) ფარგლებში. პროექტი დაფინანსდა ევროკავშირის მიერ აღმოსავლეთის პარტნიორობის კულტურის პროგრამის მეშვეობით. 

"Lost Heroes of Tbilisi. Soviet Period Mosaics" is part of SPACES project, funded by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme.
http://www.spacesproject.net/

Monday, November 03, 2014

კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები / Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories


#4 საჯარო კულინარიული ღონისძიება / Public Cooking Event - 27.12.2014

პროექტ "კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები"-ს მეოთხე საჯარო კულინარიული ღონისძიება, კატარინა შტადლერთან ერთად, ჩატარდა სოკოს სკვერში.

Within the project "Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories", the fourth public cooking event with Katharina Stadler took place at the Mushroom Square.

ფოტოები / photos

პუბლიკაცია / publication

#3 საჯარო კულინარიული ღონისძიება / Public Cooking Event - 22.11.2014

პროექტ "კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები"-ს მესამე საჯარო კულინარიული ღონისძიება ჩატარდა გეგეშიძის ბაღში, სადაც ჩართულნი იყვნენ მონაწილეები ეგვიპტიდან. პარალელურად, ნაჩვენები იქნა სკოლის მოსწავლეების მიერ შექმნილი ვიზუალური ისტორიები თბილისში მცხოვრები მიგრანტების შესახებ (პროექტი - ვიზუალური ამბების თხრობა: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები).

Within the project "Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories", the third public cooking event took place at the Gegeshidze garden, with participants from Egypt. Parallel to this we screened visual stories about Tbilisi migrants, created by local schoolchildren (project: Visual Storytelling: Tbilisi Migrant Stories).

ფოტოები / photos

პუბლიკაცია / Publication


#2 საჯარო კულინარიული ღონისძიება / Public Cooking Event - 25.10.2014

პროექტ "კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები"-ს მეორე საჯარო კულინარიული ღონისძიება ჩატარდა რიყის პარკში, თბილისობა 2014-ის ფარგლებში, სადაც ჩართულნი იყვნენ მონაწილეები ინდოეთიდან. პარალელურად, ნაჩვენები იქნა სკოლის მოსწავლეების მიერ შექმნილი ვიზუალური ისტორიები თბილისში მცხოვრები მიგრანტების შესახებ (პროექტი - ვიზუალური ამბების თხრობა: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები).

Within the project "Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories", the second public cooking event took place at the Rike Park within Tbilisoba 2014, with participants from India. Parallel to this we screened visual stories about Tbilisi migrants, created by local schoolchildren (project: Visual Storytelling: Tbilisi Migrant Stories).

ფოტოები / photos

პუბლიკაცია / Publication

#1 საჯარო კულინარიული ღონისძიება / Public Cooking Event - 28.09.2014

პროექტ "კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები"-ს პირველი საჯარო კულინარიული ღონისძიება ჩატარდა  ნანტის სკვერში (თბილისი), სადაც ჩართულნი იყვნენ მონაწილეები ტრინიდადი და ტობაგოდან.

Within the project "Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories", first public cooking event took place at the Nantes Square (Tbilisi) with participants from Trinidad and Tobago.

ფოტოები / photos

პუბლიკაცია / publication

--

პროექტი კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიებიშექმნილი და წარმოდგენილია გეოეარის მიერ. პროექტი ხორციელდება პრინც კლაუსის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.


პროექტი შეეხება მიგრანტების თბილისში ცხოვრებისა და ინტეგრაციის სირთულეებს. ამ შემთხვევაში, ეს არიან ადამიანები, ვინც ბოლო ათი წლის მანძილზე ჩამოვიდნენ და გადაწყვიტეს თბილისში სამუდამოდ თუ დროებით ცხოვრება. თუმცა, ერთმანეთის კულტურების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა საკმაოდ იშვიათიამასპინძლებსადაახლადჩამოსულ სტუმრებსშორის. შესაბამისად, გარკვეული სტერეოტიპებიც ჭარბობს.

მიგრანტთა საოჯახო საქმეებსა და კულინარიულ ისტორიებს სოციალურად ჩართული სახელოვნებო ნამუშევრების თემად ვაქცევთ. მათი პერსონალური ისტორიები და ყოველდღიურობა სახეცვლილი და წარმოჩენილი იქნება საჯარო სივრცეებში ინტერვენციების საშუალებით. ამ ღონისძიებების დროს, სხვადასხვა კულტურების საკვების მომზადებისა და დაგემოვნების პარალელურად, ვსაუბრობთ მიგრაციის სხვადასხვა ასპექტებზე. მთლიანობაში, პროექტი ასევე შეეხება საჯარო სივრცის საკითხს, რომელიც შეიძლება რომ გარდაიქმნას ალტერნატიული ღონისძიებების ჩასატარებელ ისეთ სივრცედ, სადაც ჩვენს ირგვლივ არსებული მნიშვნელოვანი სოციო-კულტურული საკითხები განიხილება

ასევე, პროექტის ფარგლებში 2 უცხოელი ხელოვანი ჩამოვა გეოეარის რეზიდენციაში. ისინი განახორციელებენ სოციალურად ჩართულ სახელოვნებო პროექტებს საჯარო სივრცის, მიგრაციისა და საკვების ურთიერთდაკავშირებული თემის ირგვლივ.


სოციალური მეცნიერებისა და ხელოვნების სფეროს ახალგაზრდა პროფესიონალებთან თანამშრომლობით შეიქმნება თანხმლები პუბლიკაციები, რომლებიც მოიცავს იმ ისტორიებსა და ვიზუალურ მასალას, რაც თბილისში მცხოვრებ მიგრანტებთან საველე სამუშაოს დროს იქნება მოგროვებული. პუბლიკაციების დიზაინზე იმუშავებენ CES-ის (Creative Education Studio) სტუდენტები ლადო კობახიძის ხელმძღვანელობით.

პროექტი ხორციელდება ნინი ფალავანდიშვილის და დათა ჭიღოლაშვილის მიერ, თამარა ბოკუჩავასთან (სოციალური ფოტოგრაფიის ფონდი კავკასიაში) თანამშრომლობით.

პროექტზე დამატებითი ინფორმაციის თუ პარალელური აქტივობების შესახებ ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ასევე ეწვიოთ ჩვენს ფეისბუქ გვერდსhttps://www.facebook.com/cookingimaginations?fref=ts

----------

“Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories” project is created and presented by GeoAIR with the financial support of the Prince Claus Fund.

Project addresses the issue of migrants’ lives and integration challenges in Tbilisi. These are people who have come here within the past decade and decided to live in Tbilisi permanently or temporarily. However, cultural exchange and communication within “hosts” and “newcomers” about each others’ culture is very limited, hence, some stereotypes might prevail.

We take migrants’ households and foodways as theme for socially engaged artistic works. Their personal stories and private space is transformed by interventions in public spaces. During these events food of different cultures are prepared and tasted, while various aspects of migration are discussed. Overall, the project also addresses the topic of public space as transformed to the arena where open alternative activities can take place, while addressing important socio-cultural issues that surround us. 

Also, 2 international artists will be invited at GeoAIR residency to work within the project and implement additional socially-engaged art projects around the interconnected theme of public space, migration and foodways.

Accompanying publications will be created in collaboration with young professionals from social sciences and art. Publications will consist of stories and visual material obtained during the fieldwork with migrants living in Tbilisi. Students from CES (Creative Education Studio) under the supervision of Lado Kobakhidze will work on publication design and layout.

Project is realized by Nini Palavandishvili and Data Chigholashvili in collaboration with Tamara Bokuchava (Social Photography Caucasus Foundation). 

For more information on the project and related activities, please, visit our FB page: https://www.facebook.com/cookingimaginations?fref=ts


Sunday, November 02, 2014

ვიზუალური ამბების თხრობა: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები / Visual Storytelling: Tbilisi Migrant Stories

სკოლის მოსწავლეების მიერ შექმნილი ვიზუალური ისტორიები თბილისში მცხოვრები მიგრანტების შესახებ პირველად ნაჩვენები იქნა პროექტ "კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები"-ს მეორე საჯარო კულინარიული ღონისძიების პარალელურად, რომელიც ჩატარდა რიყის პარკში, თბილისობა 2014-ის ფარგლებში, სადაც ჩართულნი იყვნენ მონაწილეები ინდოეთიდან - 25.10.2014

visual stories about Tbilisi migrants, created by local schoolchildren were screened for the first time parallel to the second public cooking event of the project "Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories", which took place at the Rike Park within Tbilisoba 2014, with participants from India - 25.10.2014

ვიზუალური ისტორიები / visual stories
ფოტოები / photos

--
ეს პროექტი ხორციელდება „კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიების“ ფარგლებში, რომელიც შეეხება მიგრანტების თბილისში ცხოვრებისა და ინტეგრაციის სირთულეებს. ამ შემთხვევაში, ეს არიან ადამიანები, ვინც ბოლო ათი წლის მანძილზე ჩამოვიდნენ და გადაწყვიტეს თბილისში სამუდამოდ, თუ დროებით ცხოვრება. თუმცა, ერთმანეთის კულტურების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა საკმაოდ იშვიათია „მასპინძლებსა“ და „ახლადჩამოსულ სტუმრებს“ შორის. შესაბამისად, გარკვეული სტერეოტიპებიც ჭარბობს.

„ვიზუალური ამბების თხრობა: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები“-ს ფარგლებში ვთანამშრომლობთ სოციალური ფოტოგრაფიის ფონდ კავკასიასთან, თბილისის #43-ე სკოლასთან - ისტორიის პედაგოგ ნინო აბულაძესთან და 6 მოსწავლესთან სხვადასხვა კლასებიდან. მოსწავლეები მონაწილეობენ ვორქშოპში, სადაც შეისწავლიან ეთნოგრაფიული საველე სამუშაოს ძირითადად პრინციპებს და ვიზუალური დოკუმენტალური მასალის შექმნის ხერხებს, რათა ფოტოგრაფიისა და გამოსახულების ხელოვნებით შეძლონ ისტორიის გადმოცემა. ვიზუალურ ამბების თხრობაში ვგულისხმობთ იმ გამოსახულებათა შექმნას, რომელიც აღწერს ადამიანთა ყოველდღიურობას, რაც ხშირ შემთხვევაში სიტყვებით ვერ გადმოიცემა ან შეიძლება, რომ უბრალოდ შეუმჩნეველი დარჩეს. პროექტში მონაწილე მოსწავლეები შექმიან ვიზუალურ ისტორიებს თბილისში მცხოვრები მიგრანტების შესახებ. ეს ისტორიები პირველად ნაჩვენები იქნება ოქტომბრის თვის საჯარო კულინარიული ღონისძიების პარალელურად.

პროექტზე დამატებითი ინფორმაციისა და აქტივობების შესახებ ინფორმაციისთვის, გთხოვთ,  ეწვიოთ ჩვენს ფეისბუქ გვერდს: https://www.facebook.com/cookingimaginations?fref=ts


--

This project is implemented within “Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories” project, which addresses the issue of migrants’ lives and integration challenges in Tbilisi. These are people who have come here within the past decade and decided to live in Tbilisi permanently or temporarily. However, cultural exchange and communication within “hosts” and “newcomers” about each others’ culture is very limited, hence, some stereotypes might prevail.

Within “Visual Storytelling: Tbilisi Migrant Stories” we are collaborating with Social Photography Caucasus Foundation, school #43 in Tbilisi - history teacher Nino Abuladze and 6 students from various grades. Schoolchildren participate in workshops, learning basics of doing ethnographic fieldwork and techniques of doing visual documentaries, with the end purpose to use art of photography and power of the image for storytelling. By visual storytelling we mean to produce images as to describe person's everyday realities that many times can not be expressed with words and may easily go unnoticed. Participating schoolchildren will create visual stories about the migrants living in their neighborhoods of Tbilisi and these stories will be presented first time parallel to the public cooking event in October.

For more information about the project and related activities, please, visit our FB page: https://www.facebook.com/cookingimaginations?fref=ts

--
“Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories” project is implemented with the financial support of the Prince Claus Fund.

პროექტი “კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები” ხორციელდება პრინც კლაუსის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

პროექტი „ვიზუალური ამბების თხრობა: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები“ ხორციელდება "Borderland Foundation"-თან თანამშრომლობით, "Borderland" სკოლის პროგრამის ფარგლებში.

“Visual Storytelling: Tbilisi Migrant Stories” project is implemented in collaboration with the Borderland Foundation in the framework of Borderland School Program.
Wednesday, October 15, 2014

LIGHT ON CULTURE: ,,სკაიპ-ვახშამი” საქართველო- შვედეთი / SKYPE DINNER GEORGIA-SWEDEN
გიწვევთ სოფია მელნიკოვას ფანტასტიურ დუქანში, თბილისში ,,სკაიპ ვახშამზე"

,,სკაიპ-ვახშამი” არის გეოეარის, Alte Schweden-ისა და კალმარის ხელოვნების მუზეუმის თანამშრომლობითი პროექტი.

24.10.2014  
19:30

გაგიმასპინძლდებით შვედური კერძებით, რამდენიმე ადგილას განთავსებული იქნება კომპიუტერები საკომუნიკაციოდ, რათა შესაძლებლობა მოგეცეთ ,,მიირთვათ” ვინმესთან ერთად შვედეთში. შვედეთი კი ქართული კერძებით გაუმასპინძლდება სტუმრებს. ვახშამი უფასოა.
კალმარის ხელოვნების მუზეუმი მონაწილეობას იღებს კულტურის ფესტივალში “Light on Culture in Kalmar” (შვედეთი), სადაც წარმოდგენილი იქნება საჯარო ხელოვნება, სპეციალური გამოფენები, ღონისძიებები და საგანმანათლებლო აქტივობები. ,,სკაიპ-ვახშამი” ამ პროგრამის ნაწილია, რაც ნიშნავს ქართულ-შვედური კულტურისა და კულინარიის გაცვლის ხელშეწყობას.

სტუმრების რაოდენობა შეზღუდულია. მსურველებს, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ თქვენი მონაწილეობა 20 ოქტომბრამდე, ელექტრონული ფოსტით: infogeoair@gmail.com

////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////


 We are inviting you at Sofia Melnikova’s Fantastic Dukhan in Tbilisi to the Skype dinner


Skype dinner is a collaboration between GeoAIR, AlteSchweden and Kalmar Art Museum in Sweden.

24.10.2014
19:30

Swedish food will be served and in some places there will be a computer with skype in order to be able to eat with someone else in Sweden. The dinner is free of charge. In Sweden Georgian food will be served.  
Kalmar Art Museum participates in the cultural festival "Light on Culture in Kalmar" with everything from public art to extra shows, exhibitions and events and educational activities. This skype dinner is a part of the program and it is meant to encourage cultural and culinary exchange between Georgia and Sweden.

The amount of guests is limited. Please confirm your participation until October 20 by sending an e-mail to: infogeoair@gmail.comTuesday, September 16, 2014

Tandem Shaml პროგრამა - პროექტი - ბაზარი, შეხვედრის ადგილი / Market Point

პრეზენტაცია "ბაზარი, შეხვედრის ადგილი_თბილისი"
Presentation ”Market Point_Tbilisi"

30.09.2014    18:00

გელერეა ნექტარი. დ.აღმაშენებლის გამზ. #16. თბილისი

Gallery Nectar. 16 D. Agmashenebeli ave.  Tbilisi


წარმოგიდგენთ პროექტის ფარგლებში, საქართველოში განხორციელებული კვლევის შედეგებს, რომელიც საბოლოოდ, გამოფენის სახით კაიროში ჩატარებულ კვლევის შედეგებთან ერთად გამოიფინება ეგვიპტეში, artellewa-ს საგამოფენო სივრცეში.
We are presenting results of the project research carried out in Georgia, which later will be exhibited in artellewa,Cairo on the final exhibition, together with research part from Egypt

პრეზენტაციის ბოლოს გაიმართება ვიტალი ლუცენკოს კონცერტი (ჯგუფ ბერმუხას წევრი).


The presentation will be followed by the concert of the musician Vitali Lutsenko (member of the band Bermukha).


ენა: ინგლისური


language: english


განსაკუთრებული მადლობა გურამ წიბახაშვილს და კატარინა შტადლერს


special thank to Guram Tibakhashvili and Katharina Stadler

////////////////////////////////////////////////


Tandem Shaml პროგრამის ფარგლებში გეოეარი, artellewa-სთან (ეგვიპტე) თანამშრომლობით ახორციელებს პროექტს "ბაზარი, შეხვედრის ადგილი " / “Market point”. ჩვენ ვმასპინძლობთ ეგვიპტელ ხელოვანს და artellewa-ს ხელმძღვანელს ჰამდი რედას, ასევე მწერალსა და კინო რეჟისორს ჰოსამ ელოუანს, რომელიც პროექტის ფარგლებში იმუშავებს ადგილობრივ ხელოვან მაკო კაპანაძესთან, სოციალურ მეცნიერ მარიამ შალვაშვილთან  და პროექტის ასისტენტ Ketevan Kett ერთად.

პროექტი არის ხელოვანთა გაცვლითი პროგრამა ეგვიპტელ და ქართველ ხელოვნებს შორის, რომელიც აერთიანებს თანამედროვე ხელოვანებს საერთო თემის ირგვლივ: როგორ ზეგავლენას ახდენს ქალაქის განვითარება ტრადიციებსა და კულტურაზე. ჩვენი ძირითადი ორიენტირია ბაზრები და მათი გარდაქმნის ეტაპები ქალაქის განვითარებასთან ერთად და მათი როლი საზოგადოებაში. თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ეს ცვლილებები ურბანულ სეგმენტსა და სამეზობლო/საუბნო ცხოვრებაზე, სადაც ეს ბაზრებია განთავსებული. პროექტი წამოწევს საკითხს ბაზრების აუცილებლობისა თუ საჭიროების შესახებ, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ეკოლოგიას და ჯანმრთელ საკვებს, ურბანულ საკითხებსა და ქალაქის სტრუქტურას, ტრადიციებსა და კულტურას, სადაც საზოგადოების ყველა ფენა ხვდება ერთმანეთს ( ქალები და კაცები, ბავშვები და ზრდასრულები, ეთნიკური უმცირესობები და ემიგრანტერბი) ვისგანაც შედგება ქალაქი და ვინც ქმნის მრავალფეროვნებას. 

კაიროსა და თბილისის გარემო და მისი შეცნობა იქნება კრეატიული შთაგონება ამ პროცესში. პროექტის პირველი ნაწილის პრეზენტაცია გაიმართება თბილისში (სექტემბრის ბოლოს), ხოლო საბოლოო გამოფენა გაიმართება კაიროში (თებერვლის შუა რიცხვებში).

//////////////////////////////////////////////////////////////

In the frame of Tandem Shaml program in collaboration with artellewa (Egypt), GeoAIR is implementing  a project “Market point”. We are hosting Egyptian artist and head of artellewa Hamdy Reda and writer and Film producer Hossam Elouan, who will work on the project together with local artist Mako Kapanadze, social scientist  Mariam Shalvashvili and  with assistant of the project Ketevan Kett.
The project implies the exchange of artists between Georgia and Egypt. It aims to unite contemporary artists on a common topic: how the development of cities and their transformations influence traditions and culture. Our main focus is on street markets, their transformations through the surrounding developments of the city and their role in society. How are these changes influencing urban segments and life of neighborhoods /streets, in which the markets are located.
The project will question the necessity/the need of street markets, which is directly connected with ecology and healthy food, urban issues and city structure, traditions and culture, where all levels of society meet each other (woman and man, kids and adults, ethnic minorities and emigrants), who are building the city and are making it diverse.

The findings and surroundings in Cairo and Tbilisi will be the creative inspiration for this process. The presentation of the first part of the project will be shown in Tbilisi (the at end of September) and the final exhibition will take place at the end of the residency in Cairo (middle of February).