Wednesday, June 25, 2014

სკულპტურები ელიავაზე

პროექტ “აღმოაჩინე ელიავას” მეორე  ეტაპის შემაჯამებელი გამოფენა  
17:00 – 19:00 
16.06.2014 ელიავას ბაზრობა, “დაშლილების” (მანქანის ნაწილებში) მიმდებარე ტერიტორია; თბილისი 
იზა როგუცკასა და გიორგი მაღრაძის სკულპტურები კლასიკური სკულპტურისა და ორგანული ნარჩენების სამყაროებს აერთიანებს. ისინი ასოციაციურად მიუთითებს კლასიკურ ხელოვნებაზე, რომელიც ორივე ხელოვანის განათლების მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენდა, თუმცა მათ შემოქმედებაში მუდმივად არ გამოიყენება.

პროექტზე მუშაობისას ხელოვანებს სურდათ, იმ ორ რამეს დაყრდნობოდნენ, რამაც ელიავას ბაზრობაზე მათზე ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა: მასალის შეუზღუდავ რაოდენობას და ამ მასალის მფლობელ ადამიანს, რომელიც უშუალო გავლენას ახდენს არსებულ სიტუაციაზე. მანქანისა და სამშენებლო ნაწილების, ინტერიერის დეტალებისა და საჭმლის გორების გვერდით ჩვეულებრივი ადამიანები ვაჭრობის საშუალებით ცდილობენ თავი ირჩინონ. შედეგად ხელოვანების წინაშე დაისვა კითხვა: როგორ დავამუშავოთ და გამოვავლინოთ ის სიჭარბე, რომელიც ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილად იქცა?
მატერიალურისა და ადამიანის ურთიერთკავშირმა მათ ის კლასიკური სკულპტურა გაახსენა, რომელმაც საყოველთაოდ აღიარებული ფორმით, პროპორციებითა და აღნაგობით სილამაზის მნიშვნელობა შეცვალა და სადაც სრულყოფილად გლუვი ზედაპირის მიღმა მარმარილოს სტრუქტურამ ცოცხალი ორგანიზმისა და მისი ჩონჩხის – ყველაფრის საყრდენის, ანატომია დამალა. შესაძლებელია თუ არა ამ ზედაპირს იდეალიზებული სილამაზე ჩამოვაშოროთ და ადამიანებს მისი სკულპტურის უხილავი ნაწილი მაგალითად გული ან ღვიძლი დავანახოთ? 
პოლონურ-ქართული ხელოვანების წყვილი, რომელიც სილამაზის ცნებას აბსტრაქტული სკულპტურით პასუხობს შთაგონებას ელიავას ბაზრობაზე მომუშავე ხალხისგან იღებს და ნამუშევარს მათი დახმარებით ქმნის. სამი კვირის განმავლობაში მათ აითვისეს ერთმანეთის ენა და სულ უფრო და უფრო ჩაერთნენ ელიავას ბაზრობის რიტმში. უტყვი სკულპტურები და მიზიდულობის ძალას შერწყმული მათი ფორმები იმაზე მეტს გამოხატავენ, ვიდრე გადამუშავების შემდეგ დარჩენილი ნარჩენები. სივრცის აღქმა და სიცოცხლის კვალი, რომლებიც ამ სკულპტურებშია აღბეჭდილი მათ მეტაფორულ მნიშვნელობას ანიჭებს, მიიზიდავს მნახველს და აძლევს მას საშუალებას ისინი უფრო ახლოდან დაათვალიერონ და ხელიც კი შეახონ. ბოლოს და ბოლოს ისინი ხომ ხელოვანებისა და ელიავას ბაზრობის მუშების ფიზიკური შრომის შედეგია.
eliava_1_min
17:00- 19.00
16.06.2014  Eliava Market, car part area, Tbilisi
Sculptures of Iza Rogucka and Giorgi Magradze present combination of two worlds: classical sculpture and disposal of organic waste. Reference is made to classical art, which used to be an important part of an artistic life of both artists, however was not always actively used during their carriers.
During the preparation of the project the artists decided to rely on two things that struck them most on Eliava market: unlimited amount of material and a man in possession of these materials who at the same time is the direct agent of the whole situation. In parallel to the stacks of goods such as car parts, building materials, elements of interior or food ordinary people try to make the ends meet through the fine trade. That’s why the artists have developed a question: how to process and bring out the excess that is present at such amount in our everyday lives?
This reference to the relationship of a man and a matter brought to mind notion of a classic sculpture, which in its commonly understood form used proportions and compositions in order to transform the meaning of the beauty. Perfectly smooth surfaces hide behind their marble structure anatomy of the living organism and its skeleton – the basis of everything. Is it possible, however, to strip the sculptures of their idealized beauty and show their invisible parts like heart or liver to the public?
Polish-Georgian artistic duo connects the idea of beauty to the abstract sculptures that are inspired by people who work in the market environment and helped to create them. Duo developed its artistic language during the three weeks and managed to gradually blend into the life of the Eliava. Silent sculptures express much more than just processed residues and give them a shape that interconnects with to the force of gravity. Awareness of space and traces of life which are imprinted in these sculptures give them a metaphorical meaning, attract and allow viewers to take a closer look and even touch them: in the end they are produced as the result of physical work of artists and workers of Eliava market.
In implementing the Project "Discover Eliava" GeoAIR is collaborating with Culture and Management Lab. Project is realized in the frame of GALA (Green Art Lab Alliance), with the support of the Culture Program of the European Union.
In implementing the Project “Discover Eliava” GeoAIR is collaborating with Culture and Management Lab. Project is realized in the frame of GALA (Green Art Lab Alliance), with the support of the Culture Program of the European Union.
Iza rogucka residency stay is part of an exchange program between GeoAIR and Adam Mickiewicz Institute
Iza rogucka residency stay is kidly supported by Adam Mickiewicz Institute
პროექტი ხორციელდება თბილისის მერიის მხარდაჭერით.
პროექტი ხორციელდება თბილისის კულტურული ღონისძიებების ცენტრის მხარდაჭერით. 

Monday, June 09, 2014

პროექტი "აღმოაჩინე ელიავა" / გამოფენა I, ავტოპიის ციკლი 10.06. 17:00 / Project "Discover Eliava" / Exhibition I AUTOPIA CYCLE/ 10.06. 17:00
for English version please scroll down.

პროექტ "აღმოაჩინე ელიავას" პირველი ეტაპის შემაჯამებელი გამოფენა 


17:00-19:00
10.06.2014 ელიავას ბაზრობა, 156 ჯიხური (მანქანის ნაწილებში), თბილისი

ჩვენ, ორი კონცეპტუალისტი ხელოვანი,  დონიკა ჩინა (ალბანეთი) და კატარინა შტადლერი (ავსტრია, საქართველო) ვმუშაობთ ნარჩენების გადამუშავებისა და თვით-ჩართულობის თემაზე. ჩვენი სამუშაო ადგილია ელიავას ბაზრობის მანქანების ნაწილების განყოფილება - ტერიტორია, რომელიც გარედან, თბილისის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის დაბინძურებულ, ქაოტურ და დაბალი სტანდარტის მქონე სივრცესთან ასოცირდება. ამ ადგილის შეფასებისას მასში ხშირად იმას ხედავენ, რაც ის არ არის. მას არ აღიქვამენ სივრცედ, რომელსაც სინამდვილეში წარმოადგენს.
ადგილის რიტმს რუტინული სამუშაო საათები, არსებული სივრცე, თავად გამყიდველებს და შესაძლო მყიდველებს შორის არსებული ურთიერთობები განსაზღვრავს. ერთი შეხედვით ეს ციკლი მხოლოდ ფულის გარშემოა კონცენტრირებული, რაც ბაზრობას როგორც ასეთს ფინანსური ურთიერთობების ადგილად აქცევს. მაგრამ უფრო ყურადღებით დაკვირვებისას ხილული ხდება ბაზრობის ცხოვრების სხვა ასპექტიც: გასაყიდი ნივთები, ისევე როგორც ზოგადად ინფრასტრუქტურა უმეტესად მეორადი პროდუქციისგან, ნარჩენებისა და გადაყრილი ნივთებისგანაა შექმნილი. 
მასალების გადამუშავება ემყარება არა მხოლოდ იმპროვიზაციის პრინციპს, არამედ ითვალისწინებს შეზღუდულ პირობებში მუშაობის შესაძლებლობების ცოდნასაც, რომელიც სავარაუდოდ საბჭოთა პერიოდში წარმოიშვა და პროდუქტების ნაკლებობის გამო შესაძლო გამოსავალის ძიებით იყო განპირობებული. ბაზრობა, რომელიც გამყიდველებს შორის არსებული საოცარი სოლიდარობის გრძნობითაა მოცული, სხვა ადგილას ან სხვა მიზნით სრულიად გამოუსადეგარი იქნებოდა.


აღმოაჩინე ელიავა” გრძელვადიანი პროექტია, რომელიც 2012 წელს დაიწყო  და დღემდე გრძელდება. პროექტი მიზნად ისახავს ხელოვანების დახმარებით საზოგადოების ყურადღების მიმართვას გარემოზე უარყოფითი გავლენის შესამცირებლად, მისი დაცვისა და რესურსების ეფექტური გამოყენების შესაძლებლობებისკენ, საზოგადოების სხვადასხვა სოციალურ და პროფესიულ ჯგუფებს შორის დიალოგისა და გამოცდილების გაზიარების პროცესის ხელშეწყობას. პროექტი გულისხმობს არსებული მდგომარეობის მიმართ ყურადღების კრეატიული და ინოვაციური მეთოდებით გამახვილებას, საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლებას და პრობლემის გადაწყვეტის არატრადიციული გზების შეთავაზებას.

დონიკა ჩინას რეზიდენცია არის გეოეარსა და T.I.C.A-ს (ალბანეთი) შორის გაცვლითი პროგრამის ნაწილი.
პროექტი "აღმოაჩინე ელიავა" წარმოადგენს გეოეარის და კულტურისა და მენეჯმენტის კოლაბორაციას, რომელიც ხორციელდება GALA (Green Art Lab Alliance) ფარგლებში, ევროკავშირის კულტურის პროგრამის მხარდაჭერით.

ჩვენ ვართ აქ / we are here


sketch by Katharina Stadler

The final exhibition of the first Stage of the project "Discover Eliava"

AUTOPIA CYCLE

17:00- 19.00
10.06.2014  Eliava Market
, 156 
Booth (car part area), Tbilisi

We, Donika Çina and Katharina Stadler, two conceptual artists, work on the notion of self initiative at the car parts section of Tbilisi's Eliava Market, a place which from the outside – the population in Tbilisi at large – is mostly perceived as polluted, unorganized and sub-standard becoming hence a place judged for what it is not instead of being recognized for what it is.
The rhythm on site is framed by the structure of repetitive working hours, the existing space and the interactions between the sellers and possible customers as well as between the sellers themselves. At first this rhythm seems to cycle solely around money, manifesting the market as a place of monetary transaction per se.
Then the all visible reusing points out another circulation in making a living: through the to be sold goods, which are mainly of second hand quality as well as through the set up of the infrastructure, namely interiors designed of left over material, trash, etc.
This does not only derive from improvisation but from knowledge of the possible to work within limitation itself. A knowledge which can be considered to have derived from Soviet period, when goods were scarce and solutions to be found.
Framed by a unique sense of solidarity among the sellers, a market built up from all that is of no use otherwise or anywhere else.


The project “Discover Eliava” sets the goal to demarginalize micro space of the street market and draw attention of the society to the issue of reduction of negative impact on environment as well effective use of resources (among them energy resources) through cultural intervention, establishment of a dialogue between different social and professional groups of the society and support of the experience sharing.
Project aim is to attract attention for the change of the current situation by creative and artistic means, raise awareness of society and to propose innovative ways of problem solving. 

In implementing the Project "Discover Eliava" GeoAIR is collaborating with Culture and Management Lab. Project is realized in the frame of GALA (Green Art Lab Alliance), with the support of the Culture Program of the European Union.პროექტი ხორციელდება თბილისის კულტურული ღონისძიებების ცენტრის მხადაჭერით

Tuesday, May 20, 2014

"აღმოაჩინე ელიავა" [მოსაწვევი]


for English version please scroll down.

პროექტ “აღმოაჩინე ელიავას” ფარგლებში ორი კონცეპტუალისტი ხელოვანი დონიკა ჩინა და კატარინა შტადლერი ელიავას ბაზრობაზე ნარჩენების მეორადი გამოყენებისა და მოქალაქეების ამ პროცესში ჩართულობის იდეაზე მუშაობენ. ისინი ამას ისეთ ადგილას აკეთებენ, რომელიც თბილისში ძირითადად ბინძურ, ცუდად ორგანიზებულ გარემოსთან და დაბალი ხარისხის სამუშაო და საცხოვრებელ სივრცესთან ასოცირდება.

ხელოვანები ცდილობენ თვითნაკეთი ნამუშევრების საშუალებით გააფართოვონ გადამუშავების ციკლი და დასვან შეკითხვები, რომლებიც ელიავას ბაზრობაზე შექმნილი მიკრო საზოგადოების შიდა და გარე სფეროებსა და საკუთარი გარემოცვის მიმართ პასუხისმგებლობის ამაღლების იდეას მოიცავს.

ხელოვანების სამუშაო პროცესის თვალის შესავლებად შეგიძლიათ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 10:00-დან 18:00საათამდე ეწვიოთ ელიავას ბაზრობაზე შექმნილ მათ სამუშაო სივრცეს (ჯიხური 156).


///////////////////////////////////////////////////////////////

In frame of the project “Discover Eliava” Donika Cina and Katharina Stadler, two conceptual artists, work on the notion of recycling and self-engagement at Eliava Market, a place that is mostly perceived as a dirty, unorganized and sub-standard location of Tbilisi.

Through their work artists aim at laying open an existing cycle of self-made recycling as to raise questions both within and outside the micro society of Eliava on taking responsibility for our own surroundings.

As to glimpse into the process of their work, come visit them at working space on Eliava, Monday to Friday between 10:00 and 18:00 (BUTKA 156)With the support of the Culture Programme of the European Union.

დონიკა ჩინას რეზიდენცია არის გეოეარსა და T.I.C.A-ს (ალბანეთი) შორის გაცვლითი პროგრამის ნაწილი.

Sunday, May 04, 2014

Confluences Resonants რეზონანსული შენაკადები 공명의 합류 حشود تتجاوب

Confluences Resonants რეზონანსული შენაკადები 공명의 합류 حشود تتجاوب

on facebook:  Confluences Resonants რეზონანსული შენაკადები 공명의 합류 حشود تتجاوب

First meeting  6th of May, 2014

at 13pm Alexandria, Marseille, Berlin, Milan, Barcelone, Brussels, Island of Syros, Ciboure, 12pm Casablanca, Tetouan, Marrakech, Mohammedia, Beni-Mellal, 14pm Istanbul, 15pm Tbilisi, 20pm Seoul, 19pm Shangai, 18pm Ho Chi Minh, 6am Minneapolis, 23pm New Zealand, 7am New york …


› Abdeslam RAJI Barcelone ------ in progress
› Abou Bakh MENNAOUI & Mood 
Casablanca ------ sound and perform (localisation in progress)
› Ahmed SKOUNTI Marrakech ------ in link by heart
› Ana Gabriella Dcs 
Milan ------ in link by heart
› Anna RAIMONDO 
on net http://palimpseste.net/anna-raimondo-saout-radio/ ------ Encouragements, video on net
› Barbara SARREAU 
Marseille ------ in progress
› Bertrand LOMBARD Marseille ------ in progress
› CHOE Uzong 
Seoul ------ in progress
› Denis LEVY-SOUSSAN_ éditions La Cheminante on net http://palimpseste.net/denis-levy-soussan-2/ ------ public space, sound track
› Émilie PETIT Alexandria ------ Lentilles, installation (localisation in progress)
› Emmanuelle SAINT DENIS_ Mouv'Art New York ------ Fragilities, read in public space
› Fabien ARTAL Berlin ------ in progress
› Fatima Zhara SALIH Alexandria ------ storyteller in public space 
› Festival Nassim El Raqs  Alexandria ------ Resonances by participants
› Nini PALAVANDISHVILI_GeoAIR Tbilisi ------ public talk / presentation by Kendal Henry at Tbilisi State Art Academy and ------ სად არის შენი საჯარო სივრცე? installation in French Institute
 Géraldine PAOLI__Palimpseste Alexandria ------ Resonances, installation (localisation in progress)
 Harauld SEXTUS Alexandria ------ installation (in progresss) and ------ on net http://palimpseste.net/harauld-sextus-3/ ------  Happiness box #06
› DABATEATR_Jaouad ESSOUNANI_ Rabat ------ in progress
› Jean-Paul THIBEAU Alexandria ------ Meta-Raft of Exodus, read in public space
› Jean PHAN  on net http://palimpseste.net/jean-phan/------ Senteurs visuelles, net piece
› Jette FALK Copenhagen ------ in progress
› Jurij KONJAR Syros ------ in progress
› Katia IMBERNON_éditions Imbernon Alexandria ------ la boîte à miracle_Le Corbusier et le théâtre, read in public space
› Khalil NEMMAOUI_Eye of the hurricane  on net http://palimpseste.net/khalil-nemmaoui-3/ ------ Eye of the hurricane, video
› Laure AUGEREAU Casablanca ------ in progress
› LEE Seungyon Seoul ------ performance for electro-acoustic music such as sound, in public space (streaming in progress)
› Mareike WENZEL Berlin ------ performance in public space (in progress) 
› Maria KARIM Alexandria ------ Fragments, read in public space
› Monssef SEDKI ALAOUI Mohammedia ------ in progress
› Nawal DAHBI SKALLI  Casablanca ------ in progress
› Olive and Otto BIERINGA RAMSTAD_Bodycartography  New Zealand ------  Go, perform (localisation and forward in progress)
› Philippe FESTOU_Interstices 5 Alexandria ------ Interstices 5, piano players on the same piano, Conservatoire 
› Robert ILBERT Montpellier ------ included in processus
› Said AFIFI Tanger ------ in progress
› SAOUT RADIO on net http://palimpseste.net/saout-radio/ ------ in progress
› Stéphane COUSOT  Marseille ------ in progress
› Walkscape : École supérieure d'Aix en Provence et Faculty of arts Alexandria University Alexandria/Aix en Provence ------Walkscape, video (in progress)
› Younès ATBANE Casablanca ------ in progress
› Younes BABA-ALI Bruxelles ------ in progress
› Younès RAHMOUN 
Tetouan ------ in progress
› Youssef OUCHRA Casablanca ------ perform (in progress)
›  Elif GÜL TIRBEN Istanbul ------ curator (in progress)
...

Confluences Resonants რეზონანსული შენაკადები 공명의 합류 حشود تتجاوب
არის ფრანგი კურატორის ჯერალდინ პაოლის მიერ ინიცირებული პროექტი, რომელიც  ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა ქვეყნის ხელოვანებს, მეცნიერებს, ქორეოგრაფებს, დიზაინერებს, ჰიდროლოგებს, პროგრამისტებს, ფილოსოფოსებს, ფოტოგრაფებს, მუსიკოსებს, მკვლევარებს, განმანათლებლებს, მწერლებს, გეოდეზისტებს და სხვებს. იგი, როგორც კულტურის დიზაინერი და კურატორი იწვის გააუქმოს საზღვრები რათა გადაკვეთოს დისციპლინები და შექმნას შესაფერისი ფორმა შეხვედრებისთვის, გაზიარებისთვის და შემოქმედებითი მოძრაობისთვის. 

Confluences Resonants რეზონანსული შენაკადები 공명의 합류 حشود تتجاوب is a project initiated by Geraldine Paoli. Project culturally meshes artists, scientists, chorographers, designers, hydrologists, programming artists, philosophers, photographers, musicians, researchers, educators, writers, videographers, surveyors and others from various countries. As the cultural designer, curator and director she strived to deterritorialize to cross disciplines and create shapes suitable for dating, sharing, and movement of creation called “meshes confluences”.

Wednesday, April 09, 2014

ვაკანტური თბილისი / VACANT TBILISI


შაბათი,12 აპრილი

10 დღიანი ვორკშოფის შემაჯამებელი პრეზენტაცია, რომელიც მიეძღვნა ვაკანტურობის საკითხს და თბილისში მრავლად არსებულ მოტოვებულ შენობებსცარიელი  სივრცეების რუქის შექმნითდაგეგმარების საშუალებებისარქიტექტურული ინსტრუმენტების კვლევით და  ადგილზე ინტერვენციებით ვორკშოფის მიზანი იყო ყურადღება გაგვემახვილებინა ამ ცარიელი სივრცეების დროებითი გამოყენების საშუალებებზე და მათი სხვა ფუნქციით დატვირთვაზე.

პროგრამა:

18:00 ყოფილი ავტოსადგური

“სადგური ბაბინა”გამოფენის გახსნა
ზვიად გამსახურდისას სახელობის მტკვრის მარჯვენა სანაპირო #8, გალაქტიონის (მარჯანიშვილისხიდთან 
 ყოფილი ავტო სადგურირომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ვაკანტური იყო და გამოიყენებოდა მხოლოდ ნაგავსაყრელადგაცოცხლდება არტისტული ინტერვენციის მეშვეობითეს ადგილი გახდება ლოკალური ხელოვანების და ამ ტერიტორიის ყოველდღიური მომხმარებლების შეხვედრის ადგილიისინი ძირითადათ არიან მანქანის ხელოსნები და მათი კლიენტებიმათი ინტერესები გაერთიანდა “მანქანისადმი ლტოლვაში” , რომელიც გაზიარებული იქნება ამ საბჭოთამიტოვებულ შენობაში შექმნილი სპეციფიური ატმოსფეროთი.
20:00 "Cobra" პარკი 
აღმაშენებლის გამზ. #48 (ფოსტის მთავარ ოფისთან
გამწვანებულისაჯარო სივრცის საზეიმო გახსნარომელიც ვორკშოფის ფარგლებში უხილავი საჯარო სივრციდან გამოცოცხლებულ სივრცედ გადაკეთდა.

 ვაკანტური თბილისი - პროექტის პრეზენტაცია

პროექტის ერთ-ერთი მიზანიადაეხმაროს არასამთავრობო ორგანიზაციებსსოციალურ საწარმოებს და ასევე,
საზოგადოებრივ ჯგუფებს აღმოაჩინონ და დროებითი გამოყენებისთვის ჰქონდეთ წვდომა ამ ეტაპზე
დაუკავებელუფუნქციო ნაგებობებზე
ამ სივრცეების დროებითი გამოყენება ხელს შეუწყობს ამ ნაგებობების გადარჩენას სრული განადგურებისგან,
რადგანაც მათი უმრავლესობა არის უფუნქციომიტოვებული და ხშირად სახვადასხვა მიზეზის გამო,
მაგალითად  არასაკმარისი ფინანსური სახსრების გამო სახელმწიფოს თუ კერძო მფლობელს არ 
აქვს საშუალება მათ მოუაროსდროებითი გამოყენებით არასამთავრობო ორგანიზაციებს
სოციალურ საწარმოებსსაზოგადებას და ინდივიდუალურ პირებს შეუძლიათ აამაღლონ ცნობიერება და
შექმნან სხვა შესაძლებლობები და ფუნქციები გამოუყენებელი ინფრასტრუქტურებისთვის.    
მოხეტიალე წიგნები

ნებისმიერ მსურველს შესალებლობა მიეცემა დატოვოს და სანაცვლოდ აიღოს მისთვის საინტერესო წიგნი სკვერის ბიბლიოთეკიდან. 

ფილმის ჩვენება - "თბილისი გათენებიდან დაღამებამდე"
40 წთპოლონეთი /საქართველო, 2013

ფილმი გადაღებულია საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ჟურნალისტიკისა და მედიამენეჯმენტის კავკასიური სკოლის სტუდენტების მიერ პაველ ლოჟინსკის, რაფალ ლისტოპადისა და ვოიცეხ სტარონის სამხატვრო ხელმძღვანელობით.
ეს ფილმი ნაწილია ცნობილი პოლონელი კინოდკუმენტალისტების, ლოძის კინოსკოლის პროფესორების მიროსლავ დემბინსკისა და მაჩეი დრიგასის საავტორო დოკუმენტური პროექტისამსოფლიო გათენებიდან დაღამებამდე“.

ფილმს წარადგენს, პროექტით ერთ-ერთი მონაწილე სტუდენტი ვახო ჯაჯანიძეპროექტში ონაწილე ხელოვანები:
ნინი ხუროშვილი და ანი გზირიშვილი, მარიამ ნატროშვილი და დეთუ ჯინჭარაძე, დადა მაღრაძე, Tam Oonz, გურამ წიბახაშვილი, ვახტანგ ურუშაძე, ალექსანდრე სოსელია

///////////////////////////////////////////////


Saturday,12 April

Final presentation of 10-Day workshop focused on issue of vacant and abondoned buildings and lots in Tbilisi. By mapping empty properties, researching planning instruments, architectural tools and by site-interventions the workshop aimed to point the possibility of temporary use of empty properties and their conversion for another use.

PROGRAMM:

18: 00 Former Bus Station
 "STATION BABINA" – EXHIBITION OPENING

8, Zviad Gamsakhurdia right bank (Next to Galaktioni (Marjanishvili) bridge

Former bus station which has been vacant for long time and used only as a garbage bin will alive in frame of artistic intervention. This place will become a meeting point of local artist scene with everyday users, who are mostly car mechanikers and their customers. Their interests are joint on phenomenon of "car passion" which will be shared through specific atmosphere of abondoned soviet building.

20:00 "Cobra" Park
48, Davit Aghmashenebeli Avenue (Next to main Post-office)
Festive opening of public green area which has been changed in frame of workshop from invisible to lively public space.

VACANT TBILISI project PRESENTATION
One of the target of the project is to help NGOs, social enterprises as well as community groups with social objectives to find and access vacant urban properties for temporary use. Through temporary use of these spaces can be rescued from total destruction as many of them are out of use, abandoned and due to variety of reasons, for example insufficient financial means state or private owner has no possibility to take care. Through temporary usage NGOs, social enterprises, community and individuals raise awareness and create other possibilities and functions for out of use infrastructure.


WANDERING BOOKS

everyone will have a possibility to bring and in exchange to take for him / her interesting book from the park library.  
https://www.facebook.com/moxetiale.cignebi?fref=ts   TBILISI FROM DUSK TILL DOWN - FILM SCREENING
 40 min., Poland /Georgia, 2013

The film was made by film students of Shota Rustaveli Theatre and Film     Georgian State University and Caucasus School of Journalism and Media Management (GIPA) under artistic supervision of Pawel Loziński, Rafał Listopad and Wojciech Staroń as a part of the documentary project “The World from Dawn till Dusk” by Mirosław Dembiński and Maciej J. Drygas.
  
Film will be presented by one of the project participants student: Vakho Jajanidze
Participating artists:
Nini Khuroshvili and Anna Gzirishvili, Mariam Natroshvili and Detu Jincharadze, Dada Maghradze, Tam Oonz, Guram Tsibakhashvili, Vakhtang Urushadze, Aleksandre Soselia

“ვაკანტური თბილისი” ხორცილდება პროექტ სივრცეების (SPACES) ფარგლებში. პროექტი ფინანსდება ევროკავშირის მიერ აღმოსავლეთის პარტნიორობის კულტურის პროგრამის მეშვეობით და ასევე STEP Beyond-ის სამოგზაურო გრანტით (ECF Lab).
ღონისძიება ორგანიზებულია გეოეარის და 4AM (ჩძ)-ის, KEK (HU) მიერ, CCA- T-სთან თანამშრომლობით
ArtArea TV 2.0-  და თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის ხელშეწრყობით.


This event is organized by GeoAIR and 4AM (CZ), KEK (HU) in collaboration with CCA-Tbilisi, kindly supported by ArtArea TV 2.0 and Tbilisi city hall - Municipal Department of ecology and planting.
"Vacant Tbilisi" is part of SPACES project, funded by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme and supported by STEP Beyond Travel Grant (ECF Lab).